Oct, 06 2017

Quảng cáo không nói láo

Khách hàng: Wecreate
Thiết kế: 1990Agency

Quảng cáo là gì? Có đơn giản chỉ là “nói láo ăn tiền” như người ta vẫn thường nghĩ hay là sáng tạo, nghệ thuật và cả khoa học? Sự thật về quảng cáo sẽ có trong “Quảng cáo không nói láo”, một cuốn sách được chấp bút bởi Hồ Công Hoài Phương một người trong nghề, yêu nghề và hiểu nghề quảng cáo.

Sachquangcao_Sep_6  Sachquangcao_Sep_3  Sachquangcao_Sep_10

You may also like