Công việc

Những dự án 1990 đã thực hiện cho khách hàng

Dịch vụ

Các dịch vụ 1990 sẵn sàng phục vụ khách hàng tốt nhất
Tiếp thị trực tuyến

Online Seeding
Quảng cáo từ khóa Google (SEM)
Tối ưu vị trí từ khóa (SEO)
SMS / Email Marketing
Quảng cáo Facebook, Instagram

Thiết kế

Thiết kế Website
Nhận diện thương hiệu
Vật phẩm quảng cáo
Bao bì / nhãn mác
Brochure / Catalogues

Sản Xuất

Chụp ảnh quảng cáo
Trailer / TVC
Phát triển ứng dụng
Sáng tạo nội dung
In ấn quảng cáo